Mga lungsod sa Pilipinas diin kini gihatud Rechiol